zondag 11 juni 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten heeft geheel kosteloos twee nieuwe publicaties in orde gemaakt voor regionale reumapatiëntenverenigingen

Uitgeverij Binnenhof Projecten werkt sinds haar oprichting voor verschillende goede doelen in Nederland. De uitgeverij is gevestigd in de plaats Hoogezand (provincie Groningen) en werkt o.a. samen met verschillende regionale reumapatiëntenverenigingen in Nederland. Deze samenwerking heeft als doel de reumapatiëntenverenigingen geheel kosteloos te voorzien van professionele publicaties in de vorm van een brochure of magazine. Meer informatie over de uitgeverij kunt u vinden op de websites www.binnenhofprojecten.nl en/of www.nolin-binnenhofprojecten.nl

Zoals bovengenoemd werkt de uitgeverij voor verschillende goede doelen in Nederland. Dit zijn stichtingen en verenigingen met sociaal maatschappelijke doelen en draaien vrijwel geheel op vrijwillige krachten. Bij deze sociaal maatschappelijke doelen kunt u denken aan het welzijn van dieren, het helpen van mensen met reumatische aandoeningen, mensen met een verstandelijke beperking, etc.

Om een stichting of vereniging op de lange termijn voort te kunnen zetten is het genoodzaakt om goed en gestructureerd contact te onderhouden met de doelgroep, leden, sponsoren, donateurs, belangrijk relaties, etc. Deze groepen kunnen een bijdrage leveren zodat de goede doelen op de lange termijn kunnen voortbestaan. Echter kost dit zowel tijd als geld en aangezien de financiële middelen bij een stichting of vereniging beperkt zijn, kan het een probleem worden.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen in Nederland helpen met dit probleem. De uitgeverij kan dankzij haar SponsorPublicatieConcept goede doelen geheel kosteloos voorzien van een professionele publicatie, waardoor het contact met die belangrijke groepen (goed) onderhouden kan worden. Hierdoor kunnen de stichtingen en verenigingen op de lange termijn blijven voortbestaan en hun doelen nastreven.

De uitgeverij kan dit allemaal doen middels haar SponsorPublicatieConcept, maar wat houdt dat eigenlijk in? Het SponsorPublicatieConcept houdt in dat de uitgeverij in opdracht van de stichting of vereniging regionale ondernemers mag benaderen en hen mag vragen of zij een bijdrage kunnen en willen leveren voor het mede mogelijk maken van de publicatie. Vervolgens krijgen de sympathieke ondernemers die een keertje mee willen werken een keurige naamsvermelding als hartelijke dankzegging.

Eén van de vele opdrachtgevers van Binnenhof Projecten is Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o. Deze vereniging heeft als doel de reumapatiënt uit zijn/haar isolement te halen en te houden en dit willen zij behartigen door middel van voorlichtingen, oefengroepen en diverse activiteiten. De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn o.a. het organiseren van lotgenotencontact via ledenbijeenkomsten en het uitgeven van een contactblad.

Onlangs heeft de reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o. het nieuwe contactblad besteld. Dit blad wordt vier keer op jaarbasis uitgegeven door Binnenhof Projecten. Deze bestelling is geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt. Het resultaat is hieronder te zien.

Een andere opdrachtgever van de uitgeverij is Reumapatiëntenvereniging Amstelland e.o.  De vereniging organiseert activiteiten voor en door reumapatiënten zoals contactmomenten met lotgenoten, de mogelijkheid om deel te nemen aan zwemmen in extra warm water, informatie avonden, droge oefengroepen en (re)creatieve bijeenkomsten.

Ook heeft de Reumapatiëntenvereniging Amstelland e.o. de (leden)brochure besteld. Deze brochure wordt vier keer op jaarbasis uitgegeven. Ook deze bestelling is geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.
  


Binnenhof Projecten is trots om zowel Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer als Reumapatiëntenvereniging Amstelland haar opdrachtgever te mogen noemen en wenst alle betrokkenen veel leesplezier toe.

maandag 1 mei 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V geeft twee nieuwe publicaties uit voor reumapatiëntenverenigingen in Nederland

Zoals bekend is werkt uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl of www.binnenhofprojecten.nl) o.a. voor vele verschillende reumapatiëntenverenigingen in Nederland. Het doel van al deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van een professionele publicatie. Het SponsorPublicatieConcept maakt het voor de uitgeverij mogelijk om dit voor haar opdrachtgevers geheel kosteloos te kunnen doen.

Binnenhof Projecten werkt samen met stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Mensen die een reumatische aandoening hebben, het welzijn van dieren, mensen met een verstandelijke beperking, een veilig schoolklimaat , etc. zijn een aantal voorbeelden van maatschappelijke doelen. Binnenhof Projecten wil graag de stichtingen en verenigingen helpen om deze doelen te behalen.

In Nederland krijgen deze stichtingen en verenigingen vrijwel weinig tot geen financiële ondersteuning, doordat er o.a. geen of nauwelijks subsidies beschikbaar zijn. De financiële middelen die eventueel aanwezig zijn, worden dan ook gebruikt voor hetgeen de stichting of vereniging in eerste instantie is voor opgezet. Dit zorgt er voor dat de mogelijkheden van een stichting of vereniging (enorm) beperkt blijven.

De uitgeverij kan dankzij haar SponsorPublicatieConcept goede doelen helpen door hen kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. In de praktijk betekent dit dat Binnenhof Projecten in opdracht van haar opdrachtgevers ondernemers in de regio mag benaderen en hen mag vragen of zij een bijdrage kunnen en willen leveren om de publicatie mede mogelijk te maken. Als dankzegging voor de ondersteuning krijgen de sympathieke ondernemers die de nieuwe publicatie mede mogelijk maken een keurige naamsvermelding in de uitgave. Daarnaast kan de ondernemer haar naam linken aan het betreffende goede doel.

Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.
Één van die vele reumapatiëntenverenigingen is de regio Utrecht e.o. (zie ook de website www.rpvu.nl). De vereniging is gevestigd in Utrecht en heeft als doel w
erkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging. Daarnaast werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging werkzaam is. Door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en verschillende activiteiten te organiseren wil de vereniging haar doel bereiken.

De uitgeverij geeft jaarlijks vier keer per jaar de (leden)brochure uit voor de Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. Onlangs mocht Binnenhof Projecten aan de slag met de nieuwe uitgave hiervan. Deze leden brochure wordt ieder kwartaal verstuurd naar o.a. de leden, sponsoren, donateurs, etc. van Reumapatiëntenvereniging Utrecht.

Dankzij het geweldige werk van Binnenhof Projecten en de fantastische ondersteuning van de ondernemers in de regio is de nieuwe uitgave geheel kosteloos in orde gemaakt. Het resultaat ziet er als volgt uit:


Reumapatiëntenvereniging Venlo e.o.
Een andere reumapatiëntenvereniging waar Binnenhof Projecten voor werkt is de regio Venlo e.o. De vereniging is opgericht in het jaar 1979 en heeft momenteel 330 leden. De vereniging heeft tot doel werkzaam te zijn in het belang van de reumapatiënten in de meest ruime zin. Om dit waar te maken organiseert de vereniging creatieve, informatieve bijeenkomsten voor haar leden.

De nieuwe (leden)brochure voor Reumapatiëntenvereniging Venlo e.o. is onlangs geheel kosteloos in orde gemaakt. Hieronder de foto van de nieuwe uitgave:


Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen van beide Reumapatiëntenverenigingen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties!

zondag 30 april 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten heeft twee nieuwe publicaties uitgegeven voor haar opdrachtgevers Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei en Wensstichting Oppepper4all

In Nederland zijn er vele stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Het opbouwen, versterken en onderhouden van waardevolle contacten is voor zo’n stichting of vereniging een zeer belangrijke factor. Echter kost dit veel tijd, energie en natuurlijk geld. De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. heeft dan ook als doel deze goede doelen hiermee te helpen. De uitgeverij werkt al jarenlang samen met vele verschillende goede doelen in Nederland met als doel hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Bij vele opdrachtgevers waarmee Binnenhof Projecten al jarenlang een fijne samenwerking heeft maken deze publicaties een wezenlijk onderdeel uit van de marketing mix.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen in Nederland helpen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. De uitgeverij kan dit doen middels haar SponsorPublicatieConcept. Door middel van deze publicaties is het mogelijk om het contact met de doelgroep te onderhouden/versterken, de leden te informeren over bepaalde zaken en daarnaast kunnen potentiële/nieuwe sponsoren benaderd worden.

Het SponsorPublicatieConcept van Binnenhof Projecten houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio (waar de publicatie wordt uitgegeven) mag benaderen en hen mag vragen voor een ondersteuning om de betreffende publicatie mede mogelijk te maken. Gelukkig zijn er in Nederland sympathieke ondernemers die een bijdrage kunnen en willen leveren. Deze ondernemers krijgen dan ook een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie als dankzegging. Ook krijgen zij een exemplaar van de nieuwe uitgave opgestuurd.

Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei
Één van die vele opdrachtgevers van Binnenhof Projecten is Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van dieren in het algemeen en meer in het bijzonder van gewonde, zieke of vermiste dieren. De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door: Het ter plekke verlenen van dierennoodhulp, het vervoeren van gewonde, zieke of dode dieren, het onderbrengen van dieren bij een dierenarts, asiel of opvangcentrum.

Recentelijk mocht de studio bezig met de nieuwe uitgave van de (leden)brochure voor Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei. De opmaak is geheel naar wens van de stichting in orde gemaakt. Uiteraard is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt. De bestelling is recentelijk opgestuurd naar de opdrachtgever.
Wensstichting Oppepper4all
Wensstichting Oppepper4all is een andere stichting waar Binnenhof Projecten voor werkt. De stichting heeft als doel het geven van aandacht en vreugde aan chronisch zieken en hun sociale omgeving. Oppepper4all probeert d.m.v. meerdere activiteiten er alles aan te doen om de wensen van chronische zieken te vervullen.

Ook mocht de studio van Binnenhof Projecten bezig met de nieuwe uitgave van het magazine voor Oppepper4all. De uitgeverij heeft er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk in orde te maken. Wederom is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.

Binnenhof Projecten is trots om deze twee stichtingen haar opdrachtgevers te mogen noemen en kijkt uit naar plezierige samenwerkingen in de toekomst. De uitgeverij wenst alle betrokkenen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties.

Meer informatie over de uitgeverij en haar SponsorPublicatieConcept is te vinden op de website:
www.binnenhofprojecten.nl of www.nolin-binnenhofprojecten.nl

vrijdag 28 april 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. geeft voor twee opdrachtgevers nieuwe publicaties uit

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl of www.binnenhofprojecten.nl) werkt zoals bekend is voor vele verschillende goede doelen in Nederland. De uitgeverij probeert deze goede doelen te ondersteunen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Deze publicaties maken een wezenlijk onderdeel uit van de marketing mix en dat kunnen de goede doelen goed gebruiken. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit geheel kosteloos doen middels haar SponsorPublicatieConcept.

De uitgeverij werkt sinds haar oprichting voor meerdere stichtingen en verenigingen in Nederland die allen een maatschappelijk belang dienen. Het zijn maatschappelijke belangen zoals mensen die een reumatische aandoening hebben, mensen met een verstandelijke beperking, etc. Deze stichtingen en verenigingen proberen deze maatschappelijke belangen op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken. Dit komt doordat deze goede doelen beperkte financiële middelen hebben en in Nederland zijn er nauwelijks tot geen subsidies beschikbaar ter ondersteuning.

Voor een stichting of vereniging is het van belang om goed te communiceren naar de doelgroep, leden, achterban , sponsoren, etc. en hen goed te informeren over bepaalde zaken. Kortom, het onderhouden van het contact met deze groepen is een belangrijk punt. Tevens kost dit geld, energie en tijd waardoor het een probleem kan zijn voor de stichting of vereniging.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen in Nederland hiermee helpen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Het SponsorPublicatieConcept van de uitgeverij maakt dit allemaal mogelijk. Hierdoor worden de zorgen van een stichting of vereniging weggenomen en is het mogelijk om relaties te onderhouden, sponsoren/donateurs te werven, leden/doelgroep/achterban te informeren, etc.

Het SponsorPublicatieConcept houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de betreffende regio mag benaderen en hen mag vragen of zij een keertje mee willen werken aan het mede mogelijk maken van deze publicatie. Als dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers die mee willen werken een keurige naamsvermelding in de uitgave.

Één van die vele opdrachtgevers van Binnenhof Projecten is Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. De vereniging is opgericht in 1979 en heeft als doel werkzaam te zijn in het belang van patiënten met reumatische aandoeningen in de ruimste zin van het woord. De vereniging streeft haar doel na door regelmatig bijeenkomsten te houden om de onderlinge contacten tussen leden te bevorderen, het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die het doel van de vereniging bevorderen, voorlichting en informatie te geven door middel van lezingen, literatuur en documentatie op het gebied van reuma, etc.


Uitgeverij Binnenhof Projecten heeft onlangs de nieuwe (leden)brochure voor de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. uitgegeven. Deze publicatie is geheel kosteloos in orde gemaakt en opgestuurd naar Den Haag.
Een andere opdrachtgever is de Stichting Gehandicaptenbelangen Houten. De stichting informeert en behartigt de belangen van de gehandicapte medemens en chronisch zieken in de gemeente Houten. Stichting Gehandicapten Houten zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke- en sociale leven. Binnenhof Projecten heeft ook voor Stichting Gehandicaptenbelangen Houten een nieuwe publicatie (leden)brochure in orde gemaakt. Uiteraard is dit geheel kosteloos en met veel plezier gedaan.


Binnenhof Projecten is trots om zowel Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. als Stichting Gehandicaptenbelangen Houten haar opdrachtgever te mogen noemen en wenst alle betrokkenen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties!

woensdag 26 april 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten maakt geheel kosteloos nieuwe publicaties in orde voor Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland en Stichting Dierenweide Harderwijk

Uitgeverij Binnenhof Projecten is een uitgeverij en gevestigd in de plaats Hoogezand (provincie Groningen). De uitgeverij werkt voor vele verschillende goede doelen (stichtingen en verenigingen) in Nederland. De stichtingen en verenigingen geheel kosteloos voorzien van een professionele publicatie (magazine, poster, brochure, folder, etc.) is wat uitgeverij Binnenhof Projecten doet en dit kan mogelijk gemaakt worden middels het SponsorPublicatieConcept. Voor meer informatie over de uitgeverij kunt u terecht op de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl en/of www.binnenhofprojecten.nl .

De stichtingen en verenigingen in Nederland waar Binnenhof Projecten voor werkt zijn allen goede doelen die een maatschappelijk belang dienen. Het regelmatig en gestructureerd contact houden met de doelgroep, leden, etc. is voor een stichting of vereniging  enorm belangrijk, maar aangezien de financiële middelen beperkt zijn is dat voor vele goede doelen een probleem. Binnenhof Projecten ondersteunt deze stichtingen en verenigingen door hen geheel kosteloos te voorzien van professionele publicaties. Hierdoor is het voor hen mogelijk om de benodigde contacten te onderhouden. Dit heeft een belangrijke bijdrage om een stichting of vereniging op lange termijn draaiende te houden.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen geheel kosteloos ondersteunen middels het SponsorPublicatieConcept. De uitgever mag in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio, waar de publicatie wordt uitgegeven, benaderen en hen vragen of zij voor een keer mee willen werken aan het mede mogelijk maken van de betreffende publicatie. De ondernemers die een bijdrage leveren krijgen een keurige naamsvermelding als hartelijke dankzegging in de betreffende uitgave.

Nieuwe publicaties
Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland is een vereniging voor nierpatiënten in de regio Twente en regio Achterhoek. De doelstellingen van de vereniging zijn:
Het behartigen van de belangen van nierpatiënten, die verbonden zijn aan één van de aangesloten dialysecentra of wonen in het werkgebied van de vereniging. Daarnaast het bevorderen van de mondigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nierpatiënten, waarbij de vereniging als spreekbuis voor de aangesloten patiënten fungeert.

Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland probeert deze doelen te bereiken d.m.v. het bevorderen van het contact tussen de leden, het organiseren van bijeenkomsten, voorlichtingen en andere activiteiten.

Onlangs mocht de studio van uitgeverij Binnenhof Projecten de nieuwe kopij/redactionele stukken in ontvangst nemen van Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland. Deze is vervolgens geheel naar wens van de opdrachtgever opgemaakt en opgestuurd naar de drukkerij. Wederom is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.


Ook mocht de studio bezig met de nieuwe uitgave van de brochure ‘Bobbe’ voor Stichting Dierenweide uit Harderwijk. De Dierenweide is een leuke en gezellige kinderboerderij en stelt zich ten doel om de verhouding tussen mens en dier te bevorderen. De vele dieren van de Dierenweide worden bijna allemaal door een wijkbewoner en mensen ver buiten Harderwijk geadopteerd.

De brochure ‘Bobbe’ wordt twee keer per jaar door Binnenhof Projecten uitgegeven. Deze brochures worden vervolgens uitgedeeld aan de bezoekers, donateurs, leden , etc. Deze bestelling is zoals altijd geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.


Uitgeverij Binnenhof Projecten is trots om zowel Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland als Stichting Dierenweide Harderwijk haar opdrachtgever te mogen noemen en wenst alle betrokken veel leesplezier met de nieuwe publicaties.

vrijdag 31 maart 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V geeft nieuwe publicaties uit voor Reumapatiëntenverenigingen Dordrecht en Amstelland

De in Hoogezand (provincie Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website www.binnenhofprojecten.nl of www.nolin-binnenhofprojecten.nl) werkt al jarenlang voor meerdere reumapatiëntenverenigingen in Nederland.  De reumapatiëntenverenigingen geheel kosteloos voorzien van professionele publicaties is het doel van al deze samenwerkingen. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit dankzij haar SponsorPublicatieConcept mogelijk maken.

Het SponsorPublicatieConcept van Binnenhof Projecten B.V. houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgevers ondernemers mag benaderen uit de regio en hen mag vragen om een keertje de publicatie van de (leden) brochure mede mogelijk te maken. De sympathieke ondernemers die een bijdrage willen leveren, krijgen als dankzegging een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie van de (leden)brochure. Daarnaast ontvangen deze ondernemers een exemplaar van de publicatie zodra die is verschenen.

De verenigingen en stichtingen waar Binnenhof Projecten voor werkt draaien vrijwel geheel op vrijwilligers en hebben zelf geen of nauwelijks draagvlak (zowel financieel als kennis). Dit komt voornamelijk doordat er geen of nauwelijks subsidies beschikbaar zijn voor financiële ondersteuning, waardoor de financiële middelen enorm beperkt zijn.

Uitgeverij Binnenhof Projecten beschikt over een professionele studio waar de kopij/redactionele stukken in ontvangst worden genomen. De studio gaat hier vervolgens mee aan de slag en doet haar uiterste best om dit geheel naar wens van de opdrachtgever op te maken. 100% tevredenheid van haar klanten staat bij Binnenhof altijd voorop en dit resulteert in plezierige en langdurige samenwerkingen.

Eén van de vele verschillende reumapatiëntenverenigingen waar uitgeverij Binnenhof Projecten voor werkt is de regio Dordrecht e.o. ( zie ook de website http://www.rpv-dordrecht.nl). Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. is opgericht in het jaar 1982 en is er voor alle mensen met een reumatische aandoening. Daarnaast is een belangrijke doel van de vereniging de reumapatiënten met elkaar in contact brengen.

Een andere reumapatiëntenvereniging waar Binnenhof Projecten voor werkt is de regio Amstelland e.o. Reumapatiëntenvereniging Amstelland e.o. is een vereniging voor en door mensen met reuma. De reumapatiëntenvereniging is opgericht in het jaar 1985 en richt zich sindsdien vooral op reumapatiënten uit de regio Amstelland. De vereniging biedt haar leden een aantal activiteiten zoals de mogelijkheid om te gaan zwemmen in extra warm water, informatieavonden en bijeenkomsten.

Nieuwe publicaties (leden) brochure voor Reumapatiëntenverenigingen Dordrecht en Amstelland
Onlangs mocht de studio van Binnenhof Projecten de nieuwe kopij/redactionele stukken van de reumapatiëntenverenigingen Dordrecht en Amstelland in ontvangst nemen en vervolgens is de opmaak geheel naar wens van beide opdrachtgevers in orde gemaakt. Na het definitieve akkoord van de opdrachtgevers op de zetproef zijn de sponsorpagina’s toegevoegd en is het totale drukbestand aangeleverd bij de drukkerij voor productie.

Reumapatiëntenverenigingen Dordrecht en Amstelland ontvangen vier keer per jaar geheel kosteloos de (leden) brochure van uitgeverij Binnenhof Projecten.  De brochure wordt ieder kwartaal verstuurd naar o.a. de leden, relaties, sponsoren, donateurs, etc.Uitgeverij Binnenhof Projecten is uitermate blij en zeer trots om zowel Reumapatiëntenvereniging Dordrecht als Reumapatiëntenvereniging Amstelland haar opdrachtgever te mogen noemen. Daarnaast wenst Binnenhof Projecten alle betrokkenen van beide Reumapatiëntenvereniging veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties.

Voor meer informatie over uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. kunt u ook terecht op de volgende websites:
•Social Media:
Twitter:               https://twitter.com/bhprojecten
Facebook:          https://www.facebook.com/binnenhofprojecten/

•Overige websites:
https://www.5000morgen.nl/binnenhof-projecten/
https://www.vdgp.nl/binnenhof-projecten/
https://www.3winfo.nl/binnenhof-projecten/

maandag 27 maart 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. verzorgt geheel kosteloos twee nieuwe publicaties voor SGK Den Haag en Nierpatiëntenvereniging Zwolle

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten/ of www.binnenhofprojecten.nl ) werk al jarenlang voor vele verschillende stichtingen en verenigingen. De uitgeverij heeft onlangs in opdracht van haar opdrachtgevers Nierpatiëntenvereniging Zwolle en SGK Den Haag geheel kosteloos nieuwe publicaties uitgegeven. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan deze publicaties geheel kosteloos verzorgen dankzij haar SponsorPublicatieConcept.

Het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten
Uitgeverij Binnenhof Projecten werkt al vele jaren in opdracht van verschillende goede doelen in Nederland. Deze goede doelen zijn verenigingen en/of stichtingen en hebben allemaal (verschillende) maatschappelijke doelen. Het gaat om maatschappelijke doelen zoals een veilig schoolklimaat, het welzijn van dieren, mensen met een verstandelijke beperking , etc.

Helaas zijn er voor deze goede doelen geen of nauwelijks subsidies beschikbaar voor een financiële ondersteuning. Hierdoor zijn de financiële middelen van een vereniging of stichting zeer beperkt.  Voor een stichting of vereniging is het uitermate belangrijk om het contact met de achterban, doelgroep, sponsoren, donateurs, etc. te onderhouden en lange termijn relaties op te bouwen.  Aangezien dit allemaal tijd en geld kost, is het voor deze verenigingen en stichtingen lastig om die benodigde contacten te onderhouden.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan middels haar SponsorPublicatieConcept stichtingen en verenigingen in Nederland helpen/ondersteunen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Door middel van een publicatie zoals een folder, brochure, magazine , poster, etc. kan het contact worden onderhouden. De uitgeverij kan dit geheel kosteloos mogelijk maken doordat de uitgever in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers uit de regio mag benaderen en hen mag vragen om een financiële bijdrage te kunnen leveren. De ondernemers die een keertje willen ondersteunen, krijgen als dankzegging een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie.

Nierpatiëntenvereniging Zwolle e.o.
De nierpatiëntenvereniging is gevestigd in de stad Zwolle en eind maart 2017 is het nieuwe magazine DiaPost uitgegeven. De vereniging heeft als doel het behartigen van individuele en/of collectieve belangen van chronische nierpatiënten en hun partners, ouders en donoren,  gericht op het realiseren van een optimale kwaliteit van de behandeling, levenskwaliteit en participatie in de samenleving.

De nierpatiëntenvereniging Zwolle ontvangt twee keer per jaar het DiaPost magazine, namelijk in maart en september. Op de afbeeldingen hieronder is de nieuwe publicatie van de Diapost te zien. Deze bestelling is door uitgeverij Binnenhof Projecten uiteraard geheel kosteloos in orde gemaakt en opgestuurd naar de opdrachtgever op locatie in Zwolle.SGK Den Haag e.o.
SGK is een stichting die opgericht is in het jaar 1965 en gevestigd is in de stad Den Haag. De doelstellingen van de stichting omvatten o.a. het bevorderen van de sportbeoefening en de bewegingsactivering door mensen met een verstandelijke en/of andersoortige beperking.

Uitgeverij Binnenhof Projecten verzorgt drie keer per jaar geheel kosteloos het magazine voor haar opdrachtgever stichting Sportbelang Gehandicapten (SGK).  De bestelling is in orde gemaakt en onlangs opgestuurd.
Uitgeverij Binnenhof Projecten is zeer trots om zowel nierpatiëntenvereniging Zwolle als SGK Den Haag haar opdrachtgever te mogen noemen en kijkt uit naar een verdere samenwerking.  Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties.

maandag 6 maart 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. geeft twee nieuwe publicaties uit voor regionale reumapatiëntenverenigingen in Nederland

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website https://www.binnenhofprojecten.nl/ of http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/) werkt al jarenlang voor verschillende regionale reumapatiëntenverenigingen in Nederland. Het doel van al deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van professionele publicaties voor de reumapatiëntenverenigingen wat tevens de opdrachtgevers zijn van de uitgever. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit mogelijk maken middels haar SponsorPublicatieConcept.

Het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten B.V.
Hoe werkt het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten? Welk belang heeft een stichting of vereniging bij het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten?

De stichtingen en verenigingen in Nederland waar uitgeverij Binnenhof Projecten, haar opdrachtgevers, voor werkt zijn allen goede doelen die een maatschappelijk belang dienen. Dit zo goed als volledig op vrijwillige krachten. U kunt hierbij denken aan maatschappelijke belangen zoals mensen die reumatische aandoeningen hebben, het welzijn van dieren, mensen met een verstandelijke beperking, etc. Deze stichtingen en verenigingen draaien vrijwel geheel op vrijwilligers. Er zijn geen of nauwelijks subsidies beschikbaar voor financiële ondersteuning. Dat beperkt enorm de mogelijkheden van een stichting of vereniging. Om een stichting of vereniging op de lange termijn voort te zetten is het van (essentieel) belang om goed en structureel contact te onderhouden met de achterban/leden, de doelgroep te blijven informeren, sponsoren/donateurs te werven, relaties te onderhouden, etc. Uiteraard kost dit zowel tijd als geld. Beide schaars voor een stichting of vereniging die grotendeels of geheel draait op vrijwilligers en waar financiële middelen beperkt zijn.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen in Nederland hiermee helpen middels haar SponsorPublicatieConcept. Door stichtingen en verenigingen in Nederland geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie kan het contact worden onderhouden met de achterban, kunnen de leden geïnformeerd worden, de doelgroep bereikt worden en kan er gewerft worden voor potentiële/nieuwe sponsoren of donateurs. Kortom, een professionele publicatie is een wezenlijk onderdeel van de marketing mix. De uitgever maakt het voor de stichting of vereniging geheel kosteloos mogelijk en kan dit doen doordat de uitgever in opdracht van de stichting of vereniging (de opdrachtgever) ondernemers in de regio mag benaderen waar de publicatie wordt uitgegeven en mag hen vragen om een keertje te willen ondersteunen. De sympathieke ondernemers die een keertje willen meewerken aan het mede mogelijk maken van de betreffende publicatie krijgen een keurige naamsvermelding in de uitgave. Op deze manier kan de ondernemer haar naam linken aan het betreffende goede doel. Uitgeverij Binnenhof Projecten garandeert haar opdrachtgevers voor de duur van de samenwerking dat de publicaties geheel kosteloos worden uitgegeven. De afspraken betreffende de publicatie worden gezamenlijk afgestemd en vastgelegd in een contract. Deze manier van samenwerken en het werken in opdracht van vele verschillende stichtingen en verenigingen in Nederland heeft voor vele langdurige en prettige samenwerkingen gezorgd.

Nieuwe publicaties (leden)brochures voor Reumapatiëntenverenigingen Roermond en Zoetermeer
Onlangs mocht de studio van uitgeverij Binnenhof Projecten weer de nieuwe kopij/redactionele stukken in ontvangst nemen van opdrachtgevers Reumapatiëntenverenigingen Roermond en Zoetermeer. Na de tot gehele wens van beide Reumapatiëntenverenigingen is de opmaak in orde gemaakt en daarna zijn de drukbestanden met sponsorpagina’s doorgestuurd naar de drukkerij voor productie om vervolgens conform afspraak te worden afgeleverd op het adres van beide opdrachtgevers.

(Leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o.

(Leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
Uitgeverij Binnenhof Projecten is trots om zowel Reumapatiëntenvereniging Roermond als Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer haar opdrachtgever te mogen noemen en wenst alle betrokkenen van beide Reumapatiëntenverenigingen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties!

vrijdag 17 februari 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. verzorgt geheel kosteloos nieuwe publicatie full colour magazine voor Stichting Kinderdroomwens

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. (zie ook de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of https://www.binnenhofprojecten.nl/) heeft onlangs in opdracht van haar opdrachtgever Stichting Kinderdroomwens (zie ook de website http://kinderdroomwens.nl/) geheel kosteloos een nieuwe publicatie full colour magazine uitgegeven.

Uitgeverij Binnenhof Projecten en Stichting Kinderdroomwens zijn in het jaar 2016 een samenwerking aangegaan met als doel om Stichting Kinderdroomwens geheel kosteloos te voorzien van een full colour (leden)magazine. Per kalenderjaar zal het magazine drie keer worden uitgegeven. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit geheel kosteloos in orde maken voor Stichting Kinderdroomwens middels haar SponsorPublicatieConcept.

Cover nieuwe publicatie (leden)magazine Stichting Kinderdroomwens
SponsorPublicatieConcept uitgeverij Binnenhof Projecten
De doelstelling van het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten is om voor haar opdrachtgevers geheel kosteloos een professionele publicatie uit te geven. De opdrachtgevers van uitgeverij Binnenhof Projecten zijn stichtingen en verenigingen in Nederland die een bepaald maatschappelijk doen dienen. Kortom, goede doelen.

Voor deze goede doelen zijn in Nederland vrijwel nauwelijks tot geen subsidies weggelegd. De financiële middelen die eventueel beschikbaar zijn worden hoofdzakelijk ingezet voor hetgeen de stichting of vereniging in eerste instantie is opgezet. Het is van (groot) belang voor een stichting of vereniging om op de lange termijn te blijven (voort)bestaan om binding te houden met de achterban, doelgroep, (belangrijke) relaties, sponsoren, donateurs, etc.

Uitgeverij Binnenhof Projecten ziet veelal bij stichtingen en verenigingen dat er digitale nieuwsbrieven worden verstuurd. Toch geven vele stichtingen en verenigingen aan dat ze graag iets tastbaars willen geven. Iets dat degenen die het ontvangen, de geadresseerden, bewaren en teruglezen.

Colofon
Zodoende maakt uitgeverij Binnenhof Projecten het voor stichtingen en verenigingen geheel kosteloos mogelijk om een professionele publicatie samen te stellen. Bij vele opdrachtgevers waarmee Binnenhof Projecten al jarenlang een fijne samenwerking heeft maken deze publicaties een wezenlijk onderdeel uit van de marketing mix (voor meer gedetailleerde informatie over het begrip marketing mix kunt u terecht op de website https://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix).

In de praktijk betekent het dat uitgeverij Binnenhof Projecten in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio mag benaderen waar de publicatie wordt uitgegeven en hen mag vragen voor een ondersteuning om de betreffende publicatie mede mogelijk te willen maken. Als hartelijke dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers die een keertje willen meewerken om de betreffende publicatie mede mogelijk te willen maken hiervoor een keurige naamsvermelding in de uitgave. Zo kunnen deze ondernemers hun naam binden aan het betreffende goede doel.

Via deze werkwijze c.q. het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten zullen er in het jaar 2017 drie publicaties van het (leden)magazine van Stichting Kinderdroomwens verschijnen.


1e publicatie (leden)magazine 2017 Stichting Kinderdroomwens
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de eerste publicatie van het (leden)magazine 2017 van Stichting Kinderdroomwens. De stichting heeft alle redactionele stukken/kopij aangeleverd bij de studio en inmiddels is het geheel naar tevredenheid van de opdrachtgever opgemaakt. De eerste magazines zijn ondertussen gedrukt en momenteel wordt er gewerkt aan het in orde maken van de verzendlijst die Stichting Kinderdroomwens bij uitgeverij Binnenhof Projecten heeft aangeleverd. Alle relaties, sponsoren, leden, donateurs, etc. krijgen geheel kosteloos het magazines met begeleidend schrijven toegestuurd. Dit valt allemaal onder het SponsorPublicatieConcept en daarmee geheel kosteloos voor Stichting Kinderdroomwens. Ook zal het nieuwe magazine worden opgestuurd naar verscheidene notarissen, banken, tandartsen, huisartsen, rotary clubs, lions clubs en kiwanis clubs om Stichting Kinderdroomwens onder de aandacht te brengen.

Begeleidend schrijven bij (leden)magazine Stichting Kinderdroomwens
Uitgeverij Binnenhof Projecten is enorm trots om Stichting Kinderdroomwens haar opdrachtgever te mogen noemen en kijkt uit naar een plezierige samenwerking in het jaar 2017.
Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen van Stichting Kinderdroomwens veel leesplezier toe met de nieuwe publicatie van het (leden)magazine!

In productie

vrijdag 10 februari 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. geeft geheel kosteloos nieuwe publicaties (leden)brochures uit voor verschillende reumapatiëntenverenigingen in Nederland

Afgelopen maand heeft uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of https://www.binnenhofprojecten.nl/) geheel kosteloos verschillende nieuwe publicaties (leden)brochures uitgegeven voor een aantal reumapatiëntenverenigingen in Nederland.

Reumapatiëntenvereniging Ijmond
Uitgeverij Binnenhof Projecten heeft al sinds het jaar 2003 een prettige samenwerking met Reumapatiëntenvereniging Ijmond (zie ook de website: https://www.rpvijmond.nl/). Afgelopen jaar heeft Reumapatiëntenvereniging Ijmond besloten vanwege teruglopende activiteiten om per 1 januari 2017 één keer per jaar een (leden)brochure uit te geven.

Zodoende mocht de studio van uitgeverij Binnenhof Projecten de nieuwe redactionele stukken/nieuwe kopij vorige maand in ontvangst nemen van de redactie van Reumapatiëntenvereniging Ijmond om de publicatie voor het jaar 2017 te verzorgen. Na het akkoord van de Reumapatiëntenvereniging Ijmond zijn ook de sponsorpagina´s toegevoegd en is het drukbestand aangeleverd bij de drukkerij.

Conform afspraak is de oplage afgeleverd op locatie bij de Reumapatiëntenvereniging Ijmond. De publicatie van de (leden)brochure 2018 zal naar verwachting volgend jaar rond dezelfde tijd plaatsvinden.

Voorblad (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Ijmond

Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord
Voor Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord (zie ook de website: http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/patientenverenigingen/overzicht-lokale-reuma-patienten-verenigingen/nieuwe-waterweg-noord) mocht uitgeverij Binnenhof Projecten afgelopen maand ook aan de slag om geheel kosteloos een nieuwe publicatie van de (leden)brochure te verzorgen.

Uitgeverij Binnenhof Projecten en Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord hebben sinds het jaar 2005 een fijne samenwerking waarbij het doel is om geheel kosteloos vier keer per jaar een (leden)brochure uit te geven. De publicatie die afgelopen maand is uitgegeven is de eerste kwartaaluitgave van het jaar 2017. De planning voor het verdere verloop van het jaar 2017 is om de (leden)brochures uit te geven in de maanden april, juli en oktober 2017.

Voorblad (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord
Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o.
En ook voor Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o. (zie ook de website: http://www.reumaverenigingleideneo.nl/) heeft uitgeverij Binnenhof Projecten onlangs de eerste kwartaaluitgave van het jaar 2017 mogen verzorgen.

Uitgeverij Binnenhof Projecten en Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o. hebben sinds het jaar 2002 een goede samenwerking waarbij ook het doel is om geheel kosteloos vier keer per jaar een (leden)brochure uit te geven. De oplage van de (leden)brochure van de Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o. is afgelopen week verstuurd en zal conform afspraak deze week op locatie worden afgeleverd. De volgende publicatie staat gepland voor omstreeks april/mei 2017.

In totaal werkt uitgeverij Binnenhof Projecten voor ongeveer twintig verschillende regionale reumapatiëntenverenigingen in Nederland met als opdracht om geheel kosteloos de publicaties van de verenigingen uit te geven. Dit varieert van een jaarlijkse publicatie (zoals bij Reumapatiëntenvereniging Ijmond) tot een publicatie die vier keer per jaar terugkomt, een kwartaaluitgave (zoals bij Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o.).

Uitgeverij Binnenhof Projecten is erg trots om voor al deze mooie patiëntenverenigingen te mogen werken en wil hen graag bij deze bedanken voor het gestelde vertrouwen.

Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokken van de Reumapatiëntenverenigingen IJmond, Nieuwe Waterweg Noord en Leiden e.o. veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties van de (leden)brochures!


Voorblad (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o.
Bent u als gepassioneerde vrijwilliger voor uw stichting of vereniging ook opzoek naar een professionele publicatie? Uitgeverij Binnenhof Projecten werkt naast patiëntenverenigingen ook voor andere goede doelen in Nederland. De medewerkers van uitgeverij Binnenhof Projecten kijken graag wat wij kunnen betekenen voor uw stichting of vereniging. U kunt te allen tijde contact opnemen met uitgeverij Binnenhof Projecten. De contactgegevens kunt u vinden op de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/ Wij zien uw aanvraag met veel plezier tegemoet!

donderdag 2 februari 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. maakt voor Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. geheel kosteloos nieuwe publicatie (leden)brochure in orde

Zoals bekend is werkt uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. (zie ook de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of https://www.binnenhofprojecten.nl/) o.a. voor vele verschillende reumapatiëntenverenigingen in Nederland.

Één van die vele verschillende reumapatiëntenverenigingen is de regio Utrecht e.o. (zie ook de website http://www.rpvu.nl/).

Voorblad nieuwe publicatie (leden)brochure RPV Utrecht e.o.
Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.
De vereniging draagt de naam Reumapatiëntenvereniging Utrecht en omgeving. De vereniging zelf is gevestigd in de stad Utrecht. Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. is een vereniging voor en door mensen met reuma. Zij bieden haar 400 leden tal van activiteiten zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. stimuleert lotgenotencontact. De Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. heeft als doel werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging. Daarnaast werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. werkzaam is.


Samenwerking Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. en uitgeverij Binnenhof Projecten B.V.
De samenwerking tussen Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. en uitgeverij Binnenhof Projecten is in het voorjaar van 2000 definitief tot stand gekomen. Binnenhof Projecten werkt middels haar SponsorPublicatieConcept voor Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. In de praktijk betekent dit dat uitgeverij Binnenhof Projecten vier keer per jaar geheel kosteloos de (leden)brochure voor haar opdrachtgever Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. in orde maakt. Deze (leden)brochure wordt ieder kwartaal verstuurd naar o.a. de leden, relaties, sponsoren, donateurs, etc. van Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


Hoe werkt het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten?
In de praktijk betekent het dat de uitgever in opdracht van haar opdrachtgever (in dit geval Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.) ondernemers uit de regio (in dit geval de regio Utrecht e.o.) mag benaderen en hen mag vragen om een keertje de publicatie van de (leden)brochure mede mogelijk te willen maken. Als hartelijke dankzegging hiervoor krijgen de sympathieke ondernemers die hier een keertje aan willen bijdragen een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie van de (leden)brochure. Wanneer de publicatie is verschenen krijgen uiteraard ook de ondernemers een exemplaar toegestuurd.

Via het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten ontvangen stichtingen en verenigingen in Nederland die zelf geen of nauwelijks draagvlak (zowel financieel als de kennis) hebben een professionele publicatie geheel naar wens opgemaakt. De stichtingen en verenigingen leveren de redactionele stukken/kopij aan bij de studio van de uitgever en vanaf daar worden zij volledig ontzorgt en krijgen zij de gewenste oplage op locatie afgeleverd.

Kortom, voor de stichtingen en verenigingen waar uitgeverij Binnenhof Projecten trots op is om voor te mogen werken, een wezenlijk onderdeel van de marketing mix.


Nieuwe publicatie (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.
Begin januari 2017 is de eerste publicatie van de (leden)brochure van de Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. van het jaar 2017 uitgegeven. Naar verwachting zullen de volgende publicaties van de (leden)brochure van de Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. verschijnen in de maanden april, juli en oktober 2017. Conform afspraak wordt de oplage per keer op locatie in Utrecht afgeleverd. Vanuit daar vindt de verdere verzending plaats. De uitgever zorgt ervoor dat de sympathieke ondernemers die de publicatie van de (leden)brochure mede mogelijk hebben gemaakt een exemplaar krijgen toegestuurd.

Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen van Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. veel leesplezier toe met de nieuwe publicatie van de (leden)brochure!