zondag 30 april 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten heeft twee nieuwe publicaties uitgegeven voor haar opdrachtgevers Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei en Wensstichting Oppepper4all

In Nederland zijn er vele stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Het opbouwen, versterken en onderhouden van waardevolle contacten is voor zo’n stichting of vereniging een zeer belangrijke factor. Echter kost dit veel tijd, energie en natuurlijk geld. De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. heeft dan ook als doel deze goede doelen hiermee te helpen. De uitgeverij werkt al jarenlang samen met vele verschillende goede doelen in Nederland met als doel hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Bij vele opdrachtgevers waarmee Binnenhof Projecten al jarenlang een fijne samenwerking heeft maken deze publicaties een wezenlijk onderdeel uit van de marketing mix.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen in Nederland helpen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. De uitgeverij kan dit doen middels haar SponsorPublicatieConcept. Door middel van deze publicaties is het mogelijk om het contact met de doelgroep te onderhouden/versterken, de leden te informeren over bepaalde zaken en daarnaast kunnen potentiële/nieuwe sponsoren benaderd worden.

Het SponsorPublicatieConcept van Binnenhof Projecten houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio (waar de publicatie wordt uitgegeven) mag benaderen en hen mag vragen voor een ondersteuning om de betreffende publicatie mede mogelijk te maken. Gelukkig zijn er in Nederland sympathieke ondernemers die een bijdrage kunnen en willen leveren. Deze ondernemers krijgen dan ook een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie als dankzegging. Ook krijgen zij een exemplaar van de nieuwe uitgave opgestuurd.

Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei
Één van die vele opdrachtgevers van Binnenhof Projecten is Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van dieren in het algemeen en meer in het bijzonder van gewonde, zieke of vermiste dieren. De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door: Het ter plekke verlenen van dierennoodhulp, het vervoeren van gewonde, zieke of dode dieren, het onderbrengen van dieren bij een dierenarts, asiel of opvangcentrum.

Recentelijk mocht de studio bezig met de nieuwe uitgave van de (leden)brochure voor Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei. De opmaak is geheel naar wens van de stichting in orde gemaakt. Uiteraard is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt. De bestelling is recentelijk opgestuurd naar de opdrachtgever.
Wensstichting Oppepper4all
Wensstichting Oppepper4all is een andere stichting waar Binnenhof Projecten voor werkt. De stichting heeft als doel het geven van aandacht en vreugde aan chronisch zieken en hun sociale omgeving. Oppepper4all probeert d.m.v. meerdere activiteiten er alles aan te doen om de wensen van chronische zieken te vervullen.

Ook mocht de studio van Binnenhof Projecten bezig met de nieuwe uitgave van het magazine voor Oppepper4all. De uitgeverij heeft er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk in orde te maken. Wederom is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.

Binnenhof Projecten is trots om deze twee stichtingen haar opdrachtgevers te mogen noemen en kijkt uit naar plezierige samenwerkingen in de toekomst. De uitgeverij wenst alle betrokkenen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties.

Meer informatie over de uitgeverij en haar SponsorPublicatieConcept is te vinden op de website:
www.binnenhofprojecten.nl of www.nolin-binnenhofprojecten.nl

vrijdag 28 april 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. geeft voor twee opdrachtgevers nieuwe publicaties uit

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl of www.binnenhofprojecten.nl) werkt zoals bekend is voor vele verschillende goede doelen in Nederland. De uitgeverij probeert deze goede doelen te ondersteunen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Deze publicaties maken een wezenlijk onderdeel uit van de marketing mix en dat kunnen de goede doelen goed gebruiken. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit geheel kosteloos doen middels haar SponsorPublicatieConcept.

De uitgeverij werkt sinds haar oprichting voor meerdere stichtingen en verenigingen in Nederland die allen een maatschappelijk belang dienen. Het zijn maatschappelijke belangen zoals mensen die een reumatische aandoening hebben, mensen met een verstandelijke beperking, etc. Deze stichtingen en verenigingen proberen deze maatschappelijke belangen op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken. Dit komt doordat deze goede doelen beperkte financiële middelen hebben en in Nederland zijn er nauwelijks tot geen subsidies beschikbaar ter ondersteuning.

Voor een stichting of vereniging is het van belang om goed te communiceren naar de doelgroep, leden, achterban , sponsoren, etc. en hen goed te informeren over bepaalde zaken. Kortom, het onderhouden van het contact met deze groepen is een belangrijk punt. Tevens kost dit geld, energie en tijd waardoor het een probleem kan zijn voor de stichting of vereniging.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen in Nederland hiermee helpen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Het SponsorPublicatieConcept van de uitgeverij maakt dit allemaal mogelijk. Hierdoor worden de zorgen van een stichting of vereniging weggenomen en is het mogelijk om relaties te onderhouden, sponsoren/donateurs te werven, leden/doelgroep/achterban te informeren, etc.

Het SponsorPublicatieConcept houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de betreffende regio mag benaderen en hen mag vragen of zij een keertje mee willen werken aan het mede mogelijk maken van deze publicatie. Als dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers die mee willen werken een keurige naamsvermelding in de uitgave.

Één van die vele opdrachtgevers van Binnenhof Projecten is Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. De vereniging is opgericht in 1979 en heeft als doel werkzaam te zijn in het belang van patiënten met reumatische aandoeningen in de ruimste zin van het woord. De vereniging streeft haar doel na door regelmatig bijeenkomsten te houden om de onderlinge contacten tussen leden te bevorderen, het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die het doel van de vereniging bevorderen, voorlichting en informatie te geven door middel van lezingen, literatuur en documentatie op het gebied van reuma, etc.


Uitgeverij Binnenhof Projecten heeft onlangs de nieuwe (leden)brochure voor de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. uitgegeven. Deze publicatie is geheel kosteloos in orde gemaakt en opgestuurd naar Den Haag.
Een andere opdrachtgever is de Stichting Gehandicaptenbelangen Houten. De stichting informeert en behartigt de belangen van de gehandicapte medemens en chronisch zieken in de gemeente Houten. Stichting Gehandicapten Houten zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke- en sociale leven. Binnenhof Projecten heeft ook voor Stichting Gehandicaptenbelangen Houten een nieuwe publicatie (leden)brochure in orde gemaakt. Uiteraard is dit geheel kosteloos en met veel plezier gedaan.


Binnenhof Projecten is trots om zowel Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. als Stichting Gehandicaptenbelangen Houten haar opdrachtgever te mogen noemen en wenst alle betrokkenen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties!

woensdag 26 april 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten maakt geheel kosteloos nieuwe publicaties in orde voor Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland en Stichting Dierenweide Harderwijk

Uitgeverij Binnenhof Projecten is een uitgeverij en gevestigd in de plaats Hoogezand (provincie Groningen). De uitgeverij werkt voor vele verschillende goede doelen (stichtingen en verenigingen) in Nederland. De stichtingen en verenigingen geheel kosteloos voorzien van een professionele publicatie (magazine, poster, brochure, folder, etc.) is wat uitgeverij Binnenhof Projecten doet en dit kan mogelijk gemaakt worden middels het SponsorPublicatieConcept. Voor meer informatie over de uitgeverij kunt u terecht op de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl en/of www.binnenhofprojecten.nl .

De stichtingen en verenigingen in Nederland waar Binnenhof Projecten voor werkt zijn allen goede doelen die een maatschappelijk belang dienen. Het regelmatig en gestructureerd contact houden met de doelgroep, leden, etc. is voor een stichting of vereniging  enorm belangrijk, maar aangezien de financiële middelen beperkt zijn is dat voor vele goede doelen een probleem. Binnenhof Projecten ondersteunt deze stichtingen en verenigingen door hen geheel kosteloos te voorzien van professionele publicaties. Hierdoor is het voor hen mogelijk om de benodigde contacten te onderhouden. Dit heeft een belangrijke bijdrage om een stichting of vereniging op lange termijn draaiende te houden.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen geheel kosteloos ondersteunen middels het SponsorPublicatieConcept. De uitgever mag in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio, waar de publicatie wordt uitgegeven, benaderen en hen vragen of zij voor een keer mee willen werken aan het mede mogelijk maken van de betreffende publicatie. De ondernemers die een bijdrage leveren krijgen een keurige naamsvermelding als hartelijke dankzegging in de betreffende uitgave.

Nieuwe publicaties
Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland is een vereniging voor nierpatiënten in de regio Twente en regio Achterhoek. De doelstellingen van de vereniging zijn:
Het behartigen van de belangen van nierpatiënten, die verbonden zijn aan één van de aangesloten dialysecentra of wonen in het werkgebied van de vereniging. Daarnaast het bevorderen van de mondigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nierpatiënten, waarbij de vereniging als spreekbuis voor de aangesloten patiënten fungeert.

Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland probeert deze doelen te bereiken d.m.v. het bevorderen van het contact tussen de leden, het organiseren van bijeenkomsten, voorlichtingen en andere activiteiten.

Onlangs mocht de studio van uitgeverij Binnenhof Projecten de nieuwe kopij/redactionele stukken in ontvangst nemen van Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland. Deze is vervolgens geheel naar wens van de opdrachtgever opgemaakt en opgestuurd naar de drukkerij. Wederom is deze bestelling geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.


Ook mocht de studio bezig met de nieuwe uitgave van de brochure ‘Bobbe’ voor Stichting Dierenweide uit Harderwijk. De Dierenweide is een leuke en gezellige kinderboerderij en stelt zich ten doel om de verhouding tussen mens en dier te bevorderen. De vele dieren van de Dierenweide worden bijna allemaal door een wijkbewoner en mensen ver buiten Harderwijk geadopteerd.

De brochure ‘Bobbe’ wordt twee keer per jaar door Binnenhof Projecten uitgegeven. Deze brochures worden vervolgens uitgedeeld aan de bezoekers, donateurs, leden , etc. Deze bestelling is zoals altijd geheel kosteloos en met veel plezier in orde gemaakt.


Uitgeverij Binnenhof Projecten is trots om zowel Nierpatiëntenvereniging Oost-Nederland als Stichting Dierenweide Harderwijk haar opdrachtgever te mogen noemen en wenst alle betrokken veel leesplezier met de nieuwe publicaties.