vrijdag 17 februari 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. verzorgt geheel kosteloos nieuwe publicatie full colour magazine voor Stichting Kinderdroomwens

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. (zie ook de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of https://www.binnenhofprojecten.nl/) heeft onlangs in opdracht van haar opdrachtgever Stichting Kinderdroomwens (zie ook de website http://kinderdroomwens.nl/) geheel kosteloos een nieuwe publicatie full colour magazine uitgegeven.

Uitgeverij Binnenhof Projecten en Stichting Kinderdroomwens zijn in het jaar 2016 een samenwerking aangegaan met als doel om Stichting Kinderdroomwens geheel kosteloos te voorzien van een full colour (leden)magazine. Per kalenderjaar zal het magazine drie keer worden uitgegeven. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit geheel kosteloos in orde maken voor Stichting Kinderdroomwens middels haar SponsorPublicatieConcept.

Cover nieuwe publicatie (leden)magazine Stichting Kinderdroomwens
SponsorPublicatieConcept uitgeverij Binnenhof Projecten
De doelstelling van het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten is om voor haar opdrachtgevers geheel kosteloos een professionele publicatie uit te geven. De opdrachtgevers van uitgeverij Binnenhof Projecten zijn stichtingen en verenigingen in Nederland die een bepaald maatschappelijk doen dienen. Kortom, goede doelen.

Voor deze goede doelen zijn in Nederland vrijwel nauwelijks tot geen subsidies weggelegd. De financiële middelen die eventueel beschikbaar zijn worden hoofdzakelijk ingezet voor hetgeen de stichting of vereniging in eerste instantie is opgezet. Het is van (groot) belang voor een stichting of vereniging om op de lange termijn te blijven (voort)bestaan om binding te houden met de achterban, doelgroep, (belangrijke) relaties, sponsoren, donateurs, etc.

Uitgeverij Binnenhof Projecten ziet veelal bij stichtingen en verenigingen dat er digitale nieuwsbrieven worden verstuurd. Toch geven vele stichtingen en verenigingen aan dat ze graag iets tastbaars willen geven. Iets dat degenen die het ontvangen, de geadresseerden, bewaren en teruglezen.

Colofon
Zodoende maakt uitgeverij Binnenhof Projecten het voor stichtingen en verenigingen geheel kosteloos mogelijk om een professionele publicatie samen te stellen. Bij vele opdrachtgevers waarmee Binnenhof Projecten al jarenlang een fijne samenwerking heeft maken deze publicaties een wezenlijk onderdeel uit van de marketing mix (voor meer gedetailleerde informatie over het begrip marketing mix kunt u terecht op de website https://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix).

In de praktijk betekent het dat uitgeverij Binnenhof Projecten in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de regio mag benaderen waar de publicatie wordt uitgegeven en hen mag vragen voor een ondersteuning om de betreffende publicatie mede mogelijk te willen maken. Als hartelijke dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers die een keertje willen meewerken om de betreffende publicatie mede mogelijk te willen maken hiervoor een keurige naamsvermelding in de uitgave. Zo kunnen deze ondernemers hun naam binden aan het betreffende goede doel.

Via deze werkwijze c.q. het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten zullen er in het jaar 2017 drie publicaties van het (leden)magazine van Stichting Kinderdroomwens verschijnen.


1e publicatie (leden)magazine 2017 Stichting Kinderdroomwens
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de eerste publicatie van het (leden)magazine 2017 van Stichting Kinderdroomwens. De stichting heeft alle redactionele stukken/kopij aangeleverd bij de studio en inmiddels is het geheel naar tevredenheid van de opdrachtgever opgemaakt. De eerste magazines zijn ondertussen gedrukt en momenteel wordt er gewerkt aan het in orde maken van de verzendlijst die Stichting Kinderdroomwens bij uitgeverij Binnenhof Projecten heeft aangeleverd. Alle relaties, sponsoren, leden, donateurs, etc. krijgen geheel kosteloos het magazines met begeleidend schrijven toegestuurd. Dit valt allemaal onder het SponsorPublicatieConcept en daarmee geheel kosteloos voor Stichting Kinderdroomwens. Ook zal het nieuwe magazine worden opgestuurd naar verscheidene notarissen, banken, tandartsen, huisartsen, rotary clubs, lions clubs en kiwanis clubs om Stichting Kinderdroomwens onder de aandacht te brengen.

Begeleidend schrijven bij (leden)magazine Stichting Kinderdroomwens
Uitgeverij Binnenhof Projecten is enorm trots om Stichting Kinderdroomwens haar opdrachtgever te mogen noemen en kijkt uit naar een plezierige samenwerking in het jaar 2017.
Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen van Stichting Kinderdroomwens veel leesplezier toe met de nieuwe publicatie van het (leden)magazine!

In productie

vrijdag 10 februari 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. geeft geheel kosteloos nieuwe publicaties (leden)brochures uit voor verschillende reumapatiëntenverenigingen in Nederland

Afgelopen maand heeft uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of https://www.binnenhofprojecten.nl/) geheel kosteloos verschillende nieuwe publicaties (leden)brochures uitgegeven voor een aantal reumapatiëntenverenigingen in Nederland.

Reumapatiëntenvereniging Ijmond
Uitgeverij Binnenhof Projecten heeft al sinds het jaar 2003 een prettige samenwerking met Reumapatiëntenvereniging Ijmond (zie ook de website: https://www.rpvijmond.nl/). Afgelopen jaar heeft Reumapatiëntenvereniging Ijmond besloten vanwege teruglopende activiteiten om per 1 januari 2017 één keer per jaar een (leden)brochure uit te geven.

Zodoende mocht de studio van uitgeverij Binnenhof Projecten de nieuwe redactionele stukken/nieuwe kopij vorige maand in ontvangst nemen van de redactie van Reumapatiëntenvereniging Ijmond om de publicatie voor het jaar 2017 te verzorgen. Na het akkoord van de Reumapatiëntenvereniging Ijmond zijn ook de sponsorpagina´s toegevoegd en is het drukbestand aangeleverd bij de drukkerij.

Conform afspraak is de oplage afgeleverd op locatie bij de Reumapatiëntenvereniging Ijmond. De publicatie van de (leden)brochure 2018 zal naar verwachting volgend jaar rond dezelfde tijd plaatsvinden.

Voorblad (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Ijmond

Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord
Voor Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord (zie ook de website: http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/patientenverenigingen/overzicht-lokale-reuma-patienten-verenigingen/nieuwe-waterweg-noord) mocht uitgeverij Binnenhof Projecten afgelopen maand ook aan de slag om geheel kosteloos een nieuwe publicatie van de (leden)brochure te verzorgen.

Uitgeverij Binnenhof Projecten en Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord hebben sinds het jaar 2005 een fijne samenwerking waarbij het doel is om geheel kosteloos vier keer per jaar een (leden)brochure uit te geven. De publicatie die afgelopen maand is uitgegeven is de eerste kwartaaluitgave van het jaar 2017. De planning voor het verdere verloop van het jaar 2017 is om de (leden)brochures uit te geven in de maanden april, juli en oktober 2017.

Voorblad (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord
Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o.
En ook voor Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o. (zie ook de website: http://www.reumaverenigingleideneo.nl/) heeft uitgeverij Binnenhof Projecten onlangs de eerste kwartaaluitgave van het jaar 2017 mogen verzorgen.

Uitgeverij Binnenhof Projecten en Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o. hebben sinds het jaar 2002 een goede samenwerking waarbij ook het doel is om geheel kosteloos vier keer per jaar een (leden)brochure uit te geven. De oplage van de (leden)brochure van de Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o. is afgelopen week verstuurd en zal conform afspraak deze week op locatie worden afgeleverd. De volgende publicatie staat gepland voor omstreeks april/mei 2017.

In totaal werkt uitgeverij Binnenhof Projecten voor ongeveer twintig verschillende regionale reumapatiëntenverenigingen in Nederland met als opdracht om geheel kosteloos de publicaties van de verenigingen uit te geven. Dit varieert van een jaarlijkse publicatie (zoals bij Reumapatiëntenvereniging Ijmond) tot een publicatie die vier keer per jaar terugkomt, een kwartaaluitgave (zoals bij Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o.).

Uitgeverij Binnenhof Projecten is erg trots om voor al deze mooie patiëntenverenigingen te mogen werken en wil hen graag bij deze bedanken voor het gestelde vertrouwen.

Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokken van de Reumapatiëntenverenigingen IJmond, Nieuwe Waterweg Noord en Leiden e.o. veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties van de (leden)brochures!


Voorblad (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Leiden e.o.
Bent u als gepassioneerde vrijwilliger voor uw stichting of vereniging ook opzoek naar een professionele publicatie? Uitgeverij Binnenhof Projecten werkt naast patiëntenverenigingen ook voor andere goede doelen in Nederland. De medewerkers van uitgeverij Binnenhof Projecten kijken graag wat wij kunnen betekenen voor uw stichting of vereniging. U kunt te allen tijde contact opnemen met uitgeverij Binnenhof Projecten. De contactgegevens kunt u vinden op de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/ Wij zien uw aanvraag met veel plezier tegemoet!

donderdag 2 februari 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. maakt voor Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. geheel kosteloos nieuwe publicatie (leden)brochure in orde

Zoals bekend is werkt uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. (zie ook de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of https://www.binnenhofprojecten.nl/) o.a. voor vele verschillende reumapatiëntenverenigingen in Nederland.

Één van die vele verschillende reumapatiëntenverenigingen is de regio Utrecht e.o. (zie ook de website http://www.rpvu.nl/).

Voorblad nieuwe publicatie (leden)brochure RPV Utrecht e.o.
Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.
De vereniging draagt de naam Reumapatiëntenvereniging Utrecht en omgeving. De vereniging zelf is gevestigd in de stad Utrecht. Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. is een vereniging voor en door mensen met reuma. Zij bieden haar 400 leden tal van activiteiten zoals veel bewegen en voorlichting over reumatische aandoeningen. Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. stimuleert lotgenotencontact. De Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. heeft als doel werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging. Daarnaast werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. werkzaam is.


Samenwerking Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. en uitgeverij Binnenhof Projecten B.V.
De samenwerking tussen Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. en uitgeverij Binnenhof Projecten is in het voorjaar van 2000 definitief tot stand gekomen. Binnenhof Projecten werkt middels haar SponsorPublicatieConcept voor Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. In de praktijk betekent dit dat uitgeverij Binnenhof Projecten vier keer per jaar geheel kosteloos de (leden)brochure voor haar opdrachtgever Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. in orde maakt. Deze (leden)brochure wordt ieder kwartaal verstuurd naar o.a. de leden, relaties, sponsoren, donateurs, etc. van Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.


Hoe werkt het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten?
In de praktijk betekent het dat de uitgever in opdracht van haar opdrachtgever (in dit geval Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.) ondernemers uit de regio (in dit geval de regio Utrecht e.o.) mag benaderen en hen mag vragen om een keertje de publicatie van de (leden)brochure mede mogelijk te willen maken. Als hartelijke dankzegging hiervoor krijgen de sympathieke ondernemers die hier een keertje aan willen bijdragen een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie van de (leden)brochure. Wanneer de publicatie is verschenen krijgen uiteraard ook de ondernemers een exemplaar toegestuurd.

Via het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten ontvangen stichtingen en verenigingen in Nederland die zelf geen of nauwelijks draagvlak (zowel financieel als de kennis) hebben een professionele publicatie geheel naar wens opgemaakt. De stichtingen en verenigingen leveren de redactionele stukken/kopij aan bij de studio van de uitgever en vanaf daar worden zij volledig ontzorgt en krijgen zij de gewenste oplage op locatie afgeleverd.

Kortom, voor de stichtingen en verenigingen waar uitgeverij Binnenhof Projecten trots op is om voor te mogen werken, een wezenlijk onderdeel van de marketing mix.


Nieuwe publicatie (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.
Begin januari 2017 is de eerste publicatie van de (leden)brochure van de Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. van het jaar 2017 uitgegeven. Naar verwachting zullen de volgende publicaties van de (leden)brochure van de Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. verschijnen in de maanden april, juli en oktober 2017. Conform afspraak wordt de oplage per keer op locatie in Utrecht afgeleverd. Vanuit daar vindt de verdere verzending plaats. De uitgever zorgt ervoor dat de sympathieke ondernemers die de publicatie van de (leden)brochure mede mogelijk hebben gemaakt een exemplaar krijgen toegestuurd.

Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen van Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. veel leesplezier toe met de nieuwe publicatie van de (leden)brochure!