vrijdag 31 maart 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V geeft nieuwe publicaties uit voor Reumapatiëntenverenigingen Dordrecht en Amstelland

De in Hoogezand (provincie Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website www.binnenhofprojecten.nl of www.nolin-binnenhofprojecten.nl) werkt al jarenlang voor meerdere reumapatiëntenverenigingen in Nederland.  De reumapatiëntenverenigingen geheel kosteloos voorzien van professionele publicaties is het doel van al deze samenwerkingen. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit dankzij haar SponsorPublicatieConcept mogelijk maken.

Het SponsorPublicatieConcept van Binnenhof Projecten B.V. houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgevers ondernemers mag benaderen uit de regio en hen mag vragen om een keertje de publicatie van de (leden) brochure mede mogelijk te maken. De sympathieke ondernemers die een bijdrage willen leveren, krijgen als dankzegging een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie van de (leden)brochure. Daarnaast ontvangen deze ondernemers een exemplaar van de publicatie zodra die is verschenen.

De verenigingen en stichtingen waar Binnenhof Projecten voor werkt draaien vrijwel geheel op vrijwilligers en hebben zelf geen of nauwelijks draagvlak (zowel financieel als kennis). Dit komt voornamelijk doordat er geen of nauwelijks subsidies beschikbaar zijn voor financiële ondersteuning, waardoor de financiële middelen enorm beperkt zijn.

Uitgeverij Binnenhof Projecten beschikt over een professionele studio waar de kopij/redactionele stukken in ontvangst worden genomen. De studio gaat hier vervolgens mee aan de slag en doet haar uiterste best om dit geheel naar wens van de opdrachtgever op te maken. 100% tevredenheid van haar klanten staat bij Binnenhof altijd voorop en dit resulteert in plezierige en langdurige samenwerkingen.

Eén van de vele verschillende reumapatiëntenverenigingen waar uitgeverij Binnenhof Projecten voor werkt is de regio Dordrecht e.o. ( zie ook de website http://www.rpv-dordrecht.nl). Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. is opgericht in het jaar 1982 en is er voor alle mensen met een reumatische aandoening. Daarnaast is een belangrijke doel van de vereniging de reumapatiënten met elkaar in contact brengen.

Een andere reumapatiëntenvereniging waar Binnenhof Projecten voor werkt is de regio Amstelland e.o. Reumapatiëntenvereniging Amstelland e.o. is een vereniging voor en door mensen met reuma. De reumapatiëntenvereniging is opgericht in het jaar 1985 en richt zich sindsdien vooral op reumapatiënten uit de regio Amstelland. De vereniging biedt haar leden een aantal activiteiten zoals de mogelijkheid om te gaan zwemmen in extra warm water, informatieavonden en bijeenkomsten.

Nieuwe publicaties (leden) brochure voor Reumapatiëntenverenigingen Dordrecht en Amstelland
Onlangs mocht de studio van Binnenhof Projecten de nieuwe kopij/redactionele stukken van de reumapatiëntenverenigingen Dordrecht en Amstelland in ontvangst nemen en vervolgens is de opmaak geheel naar wens van beide opdrachtgevers in orde gemaakt. Na het definitieve akkoord van de opdrachtgevers op de zetproef zijn de sponsorpagina’s toegevoegd en is het totale drukbestand aangeleverd bij de drukkerij voor productie.

Reumapatiëntenverenigingen Dordrecht en Amstelland ontvangen vier keer per jaar geheel kosteloos de (leden) brochure van uitgeverij Binnenhof Projecten.  De brochure wordt ieder kwartaal verstuurd naar o.a. de leden, relaties, sponsoren, donateurs, etc.Uitgeverij Binnenhof Projecten is uitermate blij en zeer trots om zowel Reumapatiëntenvereniging Dordrecht als Reumapatiëntenvereniging Amstelland haar opdrachtgever te mogen noemen. Daarnaast wenst Binnenhof Projecten alle betrokkenen van beide Reumapatiëntenvereniging veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties.

Voor meer informatie over uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. kunt u ook terecht op de volgende websites:
•Social Media:
Twitter:               https://twitter.com/bhprojecten
Facebook:          https://www.facebook.com/binnenhofprojecten/

•Overige websites:
https://www.5000morgen.nl/binnenhof-projecten/
https://www.vdgp.nl/binnenhof-projecten/
https://www.3winfo.nl/binnenhof-projecten/

maandag 27 maart 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. verzorgt geheel kosteloos twee nieuwe publicaties voor SGK Den Haag en Nierpatiëntenvereniging Zwolle

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten/ of www.binnenhofprojecten.nl ) werk al jarenlang voor vele verschillende stichtingen en verenigingen. De uitgeverij heeft onlangs in opdracht van haar opdrachtgevers Nierpatiëntenvereniging Zwolle en SGK Den Haag geheel kosteloos nieuwe publicaties uitgegeven. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan deze publicaties geheel kosteloos verzorgen dankzij haar SponsorPublicatieConcept.

Het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten
Uitgeverij Binnenhof Projecten werkt al vele jaren in opdracht van verschillende goede doelen in Nederland. Deze goede doelen zijn verenigingen en/of stichtingen en hebben allemaal (verschillende) maatschappelijke doelen. Het gaat om maatschappelijke doelen zoals een veilig schoolklimaat, het welzijn van dieren, mensen met een verstandelijke beperking , etc.

Helaas zijn er voor deze goede doelen geen of nauwelijks subsidies beschikbaar voor een financiële ondersteuning. Hierdoor zijn de financiële middelen van een vereniging of stichting zeer beperkt.  Voor een stichting of vereniging is het uitermate belangrijk om het contact met de achterban, doelgroep, sponsoren, donateurs, etc. te onderhouden en lange termijn relaties op te bouwen.  Aangezien dit allemaal tijd en geld kost, is het voor deze verenigingen en stichtingen lastig om die benodigde contacten te onderhouden.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan middels haar SponsorPublicatieConcept stichtingen en verenigingen in Nederland helpen/ondersteunen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Door middel van een publicatie zoals een folder, brochure, magazine , poster, etc. kan het contact worden onderhouden. De uitgeverij kan dit geheel kosteloos mogelijk maken doordat de uitgever in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers uit de regio mag benaderen en hen mag vragen om een financiële bijdrage te kunnen leveren. De ondernemers die een keertje willen ondersteunen, krijgen als dankzegging een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie.

Nierpatiëntenvereniging Zwolle e.o.
De nierpatiëntenvereniging is gevestigd in de stad Zwolle en eind maart 2017 is het nieuwe magazine DiaPost uitgegeven. De vereniging heeft als doel het behartigen van individuele en/of collectieve belangen van chronische nierpatiënten en hun partners, ouders en donoren,  gericht op het realiseren van een optimale kwaliteit van de behandeling, levenskwaliteit en participatie in de samenleving.

De nierpatiëntenvereniging Zwolle ontvangt twee keer per jaar het DiaPost magazine, namelijk in maart en september. Op de afbeeldingen hieronder is de nieuwe publicatie van de Diapost te zien. Deze bestelling is door uitgeverij Binnenhof Projecten uiteraard geheel kosteloos in orde gemaakt en opgestuurd naar de opdrachtgever op locatie in Zwolle.SGK Den Haag e.o.
SGK is een stichting die opgericht is in het jaar 1965 en gevestigd is in de stad Den Haag. De doelstellingen van de stichting omvatten o.a. het bevorderen van de sportbeoefening en de bewegingsactivering door mensen met een verstandelijke en/of andersoortige beperking.

Uitgeverij Binnenhof Projecten verzorgt drie keer per jaar geheel kosteloos het magazine voor haar opdrachtgever stichting Sportbelang Gehandicapten (SGK).  De bestelling is in orde gemaakt en onlangs opgestuurd.
Uitgeverij Binnenhof Projecten is zeer trots om zowel nierpatiëntenvereniging Zwolle als SGK Den Haag haar opdrachtgever te mogen noemen en kijkt uit naar een verdere samenwerking.  Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties.

maandag 6 maart 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. geeft twee nieuwe publicaties uit voor regionale reumapatiëntenverenigingen in Nederland

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website https://www.binnenhofprojecten.nl/ of http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/) werkt al jarenlang voor verschillende regionale reumapatiëntenverenigingen in Nederland. Het doel van al deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van professionele publicaties voor de reumapatiëntenverenigingen wat tevens de opdrachtgevers zijn van de uitgever. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit mogelijk maken middels haar SponsorPublicatieConcept.

Het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten B.V.
Hoe werkt het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten? Welk belang heeft een stichting of vereniging bij het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten?

De stichtingen en verenigingen in Nederland waar uitgeverij Binnenhof Projecten, haar opdrachtgevers, voor werkt zijn allen goede doelen die een maatschappelijk belang dienen. Dit zo goed als volledig op vrijwillige krachten. U kunt hierbij denken aan maatschappelijke belangen zoals mensen die reumatische aandoeningen hebben, het welzijn van dieren, mensen met een verstandelijke beperking, etc. Deze stichtingen en verenigingen draaien vrijwel geheel op vrijwilligers. Er zijn geen of nauwelijks subsidies beschikbaar voor financiële ondersteuning. Dat beperkt enorm de mogelijkheden van een stichting of vereniging. Om een stichting of vereniging op de lange termijn voort te zetten is het van (essentieel) belang om goed en structureel contact te onderhouden met de achterban/leden, de doelgroep te blijven informeren, sponsoren/donateurs te werven, relaties te onderhouden, etc. Uiteraard kost dit zowel tijd als geld. Beide schaars voor een stichting of vereniging die grotendeels of geheel draait op vrijwilligers en waar financiële middelen beperkt zijn.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen in Nederland hiermee helpen middels haar SponsorPublicatieConcept. Door stichtingen en verenigingen in Nederland geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie kan het contact worden onderhouden met de achterban, kunnen de leden geïnformeerd worden, de doelgroep bereikt worden en kan er gewerft worden voor potentiële/nieuwe sponsoren of donateurs. Kortom, een professionele publicatie is een wezenlijk onderdeel van de marketing mix. De uitgever maakt het voor de stichting of vereniging geheel kosteloos mogelijk en kan dit doen doordat de uitgever in opdracht van de stichting of vereniging (de opdrachtgever) ondernemers in de regio mag benaderen waar de publicatie wordt uitgegeven en mag hen vragen om een keertje te willen ondersteunen. De sympathieke ondernemers die een keertje willen meewerken aan het mede mogelijk maken van de betreffende publicatie krijgen een keurige naamsvermelding in de uitgave. Op deze manier kan de ondernemer haar naam linken aan het betreffende goede doel. Uitgeverij Binnenhof Projecten garandeert haar opdrachtgevers voor de duur van de samenwerking dat de publicaties geheel kosteloos worden uitgegeven. De afspraken betreffende de publicatie worden gezamenlijk afgestemd en vastgelegd in een contract. Deze manier van samenwerken en het werken in opdracht van vele verschillende stichtingen en verenigingen in Nederland heeft voor vele langdurige en prettige samenwerkingen gezorgd.

Nieuwe publicaties (leden)brochures voor Reumapatiëntenverenigingen Roermond en Zoetermeer
Onlangs mocht de studio van uitgeverij Binnenhof Projecten weer de nieuwe kopij/redactionele stukken in ontvangst nemen van opdrachtgevers Reumapatiëntenverenigingen Roermond en Zoetermeer. Na de tot gehele wens van beide Reumapatiëntenverenigingen is de opmaak in orde gemaakt en daarna zijn de drukbestanden met sponsorpagina’s doorgestuurd naar de drukkerij voor productie om vervolgens conform afspraak te worden afgeleverd op het adres van beide opdrachtgevers.

(Leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o.

(Leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
Uitgeverij Binnenhof Projecten is trots om zowel Reumapatiëntenvereniging Roermond als Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer haar opdrachtgever te mogen noemen en wenst alle betrokkenen van beide Reumapatiëntenverenigingen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties!