maandag 1 mei 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V geeft twee nieuwe publicaties uit voor reumapatiëntenverenigingen in Nederland

Zoals bekend is werkt uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl of www.binnenhofprojecten.nl) o.a. voor vele verschillende reumapatiëntenverenigingen in Nederland. Het doel van al deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van een professionele publicatie. Het SponsorPublicatieConcept maakt het voor de uitgeverij mogelijk om dit voor haar opdrachtgevers geheel kosteloos te kunnen doen.

Binnenhof Projecten werkt samen met stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Mensen die een reumatische aandoening hebben, het welzijn van dieren, mensen met een verstandelijke beperking, een veilig schoolklimaat , etc. zijn een aantal voorbeelden van maatschappelijke doelen. Binnenhof Projecten wil graag de stichtingen en verenigingen helpen om deze doelen te behalen.

In Nederland krijgen deze stichtingen en verenigingen vrijwel weinig tot geen financiële ondersteuning, doordat er o.a. geen of nauwelijks subsidies beschikbaar zijn. De financiële middelen die eventueel aanwezig zijn, worden dan ook gebruikt voor hetgeen de stichting of vereniging in eerste instantie is voor opgezet. Dit zorgt er voor dat de mogelijkheden van een stichting of vereniging (enorm) beperkt blijven.

De uitgeverij kan dankzij haar SponsorPublicatieConcept goede doelen helpen door hen kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. In de praktijk betekent dit dat Binnenhof Projecten in opdracht van haar opdrachtgevers ondernemers in de regio mag benaderen en hen mag vragen of zij een bijdrage kunnen en willen leveren om de publicatie mede mogelijk te maken. Als dankzegging voor de ondersteuning krijgen de sympathieke ondernemers die de nieuwe publicatie mede mogelijk maken een keurige naamsvermelding in de uitgave. Daarnaast kan de ondernemer haar naam linken aan het betreffende goede doel.

Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.
Één van die vele reumapatiëntenverenigingen is de regio Utrecht e.o. (zie ook de website www.rpvu.nl). De vereniging is gevestigd in Utrecht en heeft als doel w
erkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging. Daarnaast werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging werkzaam is. Door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en verschillende activiteiten te organiseren wil de vereniging haar doel bereiken.

De uitgeverij geeft jaarlijks vier keer per jaar de (leden)brochure uit voor de Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. Onlangs mocht Binnenhof Projecten aan de slag met de nieuwe uitgave hiervan. Deze leden brochure wordt ieder kwartaal verstuurd naar o.a. de leden, sponsoren, donateurs, etc. van Reumapatiëntenvereniging Utrecht.

Dankzij het geweldige werk van Binnenhof Projecten en de fantastische ondersteuning van de ondernemers in de regio is de nieuwe uitgave geheel kosteloos in orde gemaakt. Het resultaat ziet er als volgt uit:


Reumapatiëntenvereniging Venlo e.o.
Een andere reumapatiëntenvereniging waar Binnenhof Projecten voor werkt is de regio Venlo e.o. De vereniging is opgericht in het jaar 1979 en heeft momenteel 330 leden. De vereniging heeft tot doel werkzaam te zijn in het belang van de reumapatiënten in de meest ruime zin. Om dit waar te maken organiseert de vereniging creatieve, informatieve bijeenkomsten voor haar leden.

De nieuwe (leden)brochure voor Reumapatiëntenvereniging Venlo e.o. is onlangs geheel kosteloos in orde gemaakt. Hieronder de foto van de nieuwe uitgave:


Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen van beide Reumapatiëntenverenigingen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties!