dinsdag 24 januari 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. maakt geheel kosteloos nieuwe (leden)brochure mogelijk voor Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o.

Één van de vele opdrachtgevers van de in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. (zie ook de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of https://www.binnenhofprojecten.nl/) is o.a. Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o. (zie ook de website http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/patientenverenigingen/overzicht-lokale-reuma-patienten-verenigingen/tiel).

De samenwerking tussen uitgeverij Binnenhof Projecten en Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o. gaat alweer terug naar het najaar van 2005. Toentertijd is er samenwerking overeengekomen dat uitgeverij Binnenhof Projecten midddels haar SponsorPublicatieConcept in opdracht van Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o. vier keer per jaar geheel kosteloos een (leden)brochure uit geeft.

Cover (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o.
SponsorPublicatieConcept Binnenhof Projecten
In Nederland zijn er vele stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor een maatschappelijk belang. Het is erg belangrijk dat deze goede doelen er zijn en uiteraard nog belangrijker het werk dat zij doen! Helaas zijn er voor deze stichtingen en verenigingen weinig tot geen subsidies weggelegd van de overheid. De financiële middelen die eventueel beschikbaar zijn worden veelal ingezet voor het hoofddoel van de stichting of vereniging.

Veel stichtingen en verenigingen realiseren zich om op de lange termijn haar doelstelling na te streven dat het van groot belang is om voortdurend aan de naamsbekendheid te werken. Het is erg belangrijk om de verbinding te houden met de achterban, de doelgroep te bereiken, sponsoren/donateurs zien te werven voor extra financiële middelen, etc.

Dit heeft uitgeverij Binnenhof Projecten ook opgemerkt en heeft daarvoor het SponsorPublicatieConcept uitgebracht. Stichtingen en verenigingen die zelf geen of nauwelijks draagvlak (zowel financieel als de kennis) hebben kunnen geheel kosteloos een publicatie aanvragen bij uitgeverij Binnenhof Projecten. Een professionele publicatie kan voor een stichting of vereniging een grote meerwaarde hebben voor de marketing mix (voor meer informatie over het begrip marketing mix kunt u terecht op de website https://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix). Met een dergelijk blad kan een stichting of vereniging haar achterban op de hoogte houden, haar doelgroep informeren, etc.

Colofon
Hoe werkt het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten?
Wanneer een stichting of vereniging uitgeverij Binnenhof Projecten definitief opdracht heeft gegeven om een publicatie te realiseren gaat de uitgever aan de slag. De opdracht wordt vastgelegd in een contract waarin de gemaakte afspraken zijn opgenomen.

Binnenhof Projecten mag in opdracht van de stichting of vereniging (in dit geval uiteraard Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o.) in de regio ondernemers benaderen en hen vragen voor een ondersteuning om de betreffende publicatie een keertje mogelijk te willen maken. Als hartelijke dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers die de betreffende publicatie mede mogelijk willen maken een keurige naamsvermelding in de uitgave.

Via deze mooie werkwijze ontvangt Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o. sinds het najaar 2005 vier keer per jaar geheel kosteloos haar (leden)brochure. Voor meer specifiekere informatie over het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten kunt u terecht op de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/publicaties/

Wordt lid of donateur
De (leden)brochure van de Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o. wordt uitgegeven in de maanden januari, april, juli en oktober. Zodoende heeft opdrachtgever Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o. ook deze maand weer haar nieuwe (leden)brochure geheel kosteloos in ontvangst mogen nemen. 

Uitgeverij Binnenhof Projecten is erg trots om Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o. al ruim 10 jaar lang haar opdrachtgever te mogen noemen en bedankt haar voor het vertrouwen.

De uitgever wenst alle betrokkenen van de Reumapatiëntenvereniging Tiel e.o. veel leesplezier toe met de nieuwe publicatie van de (leden)brochure! De volgende publicatie komt uit in de maand april 2017.


dinsdag 10 januari 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. geeft in opdracht van Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. geheel kosteloos nieuwe publicatie (leden)brochure uit

Uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website: http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/ of https://www.binnenhofprojecten.nl/) heeft al sinds het jaar 2002 een uiterst plezierige samenwerking met haar opdrachtgever Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. (zie ook de website: http://www.rpv-dordrecht.nl/).

Vier keer per jaar geeft uitgeverij Binnenhof Projecten geheel kosteloos het contactblad uit voor Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. De uitgever kan dit doen middels haar SponsorPublicatieConcept. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/publicaties/


In de praktijk betekent dit dat de uitgever in opdracht van Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. ondernemers in de regio mag benaderen (in dit geval uiteraard de regio Dordrecht e.o.) en hen mag vragen voor een ondersteuning om de nieuwe publicatie van het contactblad mede mogelijk te maken. Het benaderen van de ondernemers gebeurd telefonisch. De sympathieke ondernemers die het contactblad van de Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. een keertje mede mogelijk willen maken krijgen hiervoor als dankzegging een keurige naamsvermelding in de nieuwe publicatie. Op deze wijze wordt er al sinds het jaar 2002 het contactblad voor de Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. uitgegeven.

Begin december 2016 mocht de studio van uitgeverij Binnenhof Projecten de nieuwe kopij/redactionele stukken weer ontvangen van de redactie van Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. voor een nieuwe publicatie van het contactblad. De studio van de uitgever maakt de inhoud van het contactblad iedere uitgave geheel naar wens van de opdrachtgever op. Pas na het definitieve akkoord van de opdrachtgever wordt er overgegaan tot het drukken. 100% tevredenheid van de opdrachtgever staat bij uitgeverij Binnenhof Projecten voorop!

Halverwege december 2016 heeft de redactie van Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. het definitieve akkoord gegeven aan de studio van Binnenhof Projecten. Uiteraard zijn ook de sponsorpagina´s toegevoegd en vervolgens is het drukbestand aangeleverd bij de drukkerij voor productie.

Ondanks de enorme drukte zo vlak voor de feestdagen van het einde van het jaar 2016 is de oplage van de Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. meteen door de drukkerij opgepakt en in productie gegaan. Het contactblad van de Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. wordt gedrukt op A5-formaat, met 32 pagina´s (inclusief omslag) in een oplage van 450 exemplaren. Halverwege december 2016 is de gehele oplage opgestuurd en afgeleverd bij de opdrachtgever op locatie. Keurig op tijd voor de feestdagen.

Uitgeverij Binnenhof Projecten is enorm trots om Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. al sinds het jaar 2002 haar opdrachtgever te mogen noemen en wil haar graag bij deze bedanken voor het gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking!

Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen van de Reumapatiëntenvereniging Dordrecht e.o. veel leesplezier toe met de nieuwe publicatie van het contactblad! 
 


Bent u als gepassioneerde vrijwilliger voor uw stichting of vereniging enthousiast geraakt na het lezen van bovenstaand artikel en denkt u dat een geheel kosteloos professionele publicatie een (grote) bijdrage kan leveren aan de marketing van uw stichting of vereniging? Neem dan snel contact op met uitgeverij Binnenhof Projecten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De contactgegevens van uitgeverij Binnenhof Projecten kunt u vinden op de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/ De medewerkers van uitgeverij Binnenhof Projecten staan u graag ter woord en kijken ernaar uit om u te mogen assisteren!

Mocht u ondertussen alvast wat meer informatie over uitgeverij Binnenhof Projecten willen inwinnen, dan kunt u terecht op de volgende websites:
http://www.detelefoongids.nl/binnenhof-projecten-bv/wp45538265/9-1/
https://www.telefoonboek.nl/bedrijven/t2141520/hoogezand/binnenhof-projecten-b.v./
https://plus.google.com/102803348821196069024
http://www.vdgp.nl/binnenhof-projecten/
https://www.facebook.com/binnenhofprojecten/?hc_location=ufi 

woensdag 4 januari 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. maakt geheel kosteloos nieuwe publicatie (leden)brochure mogelijk voor Stichting Gehandicaptenbelangen Houten (SGH)

Uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website: http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/) is gevestigd in de plaats Hoogezand in de provincie Groningen en één van haar opdrachtgevers is Stichting Gehandicaptenbelangen Houten (SGH) (zie ook de website: http://gehandicaptenbelangenhouten.nl/).

De werkzaamheden die Binnenhof Projecten voor SGH verricht is hoofdzakelijk het geheel kosteloos uitgeven van een (leden)brochure. De uitgever kan dit doen doordat zij in opdracht van SGH ondernemers uit de regio mogen benaderen en hen te vragen voor een ondersteuning om de (leden)brochure voor SGH geheel kosteloos mogelijk te maken. In dit geval uiteraard de regio Houten. Als dankzegging hiervoor krijgen de sympathieke ondernemers die de uitgave van de (leden)brochure mede mogelijk maken een keurige naamsvermelding in de nieuwe publicatie.

De samenwerking tussen uitgeverij Binnenhof Projecten en Stichting Gehandicaptenbelangen Houten loopt al sinds het jaar 2009 en is uiterst plezierig. Vier keer per jaar verschijnt de (leden)brochure van SGH. Een kwartaaluitgave dus. De (leden)brochure wordt uitgegeven op A5-formaat, met 20 pagina’s (inclusief omslag) in een oplage van 500 exemplaren.

SGH informeert over en behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke functiebeperking en chronisch zieken in de gemeente Houten. Zij zet zich in om hen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijk en sociaal leven.

In de maand november 2016 mocht de studio van uitgeverij Binnenhof Projecten de nieuwe kopij/redactionele stukken ontvangen van de redactie van SGH. Onder de samenwerking tussen Binnenhof Projecten en SGH valt ook dat de uitgever de opmaak geheel kosteloos in orde maakt. Gezien de jarenlange samenwerkingen en vele opdrachtgevers die de uitgever kent kan er uit ervaring gezegd worden dat dit een enorme ontzorging is voor de meeste stichtingen en verenigingen. Vaak hebben zij niet het draagvlak noch de kennis om dit zelf te doen. Binnenhof Projecten maakt dit uiteraard met veel plezier voor haar opdrachtgevers in orde.

Halverwege/eind november 2016 is de definitieve zetproef voor de nieuwe publicatie van de (leden)brochure door de redactie van SGH goedgekeurd. Na het toevoegen van de sponsorpagina’s is het drukbestand aangeleverd bij de drukkerij voor productie. Binnen enkele dagen is de gehele oplage gedrukt en afgeleverd op locatie bij SGH.

Uitgeverij Binnenhof Projecten is erg trots op de al jarenlange samenwerking met SGH en om haar opdrachtgever te mogen noemen. De uitgever bedankt SGH bij deze voor het gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking in het jaar 2016. Dat er in het nieuwe jaar 2017 ook weer vier mooie (leden)brochures mogen verschijnen.

Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokken van SGH veel leesplezier toe met de nieuwe uitgave van de (leden)brochure! Daarnaast ook allen een goed en gezond 2017 toegewenst!


Bent u als gepassioneerde vrijwilliger voor uw stichting of vereniging na het lezen van bovenstaand artikel ook geïnteresseerd geraakt in een geheel kosteloze professionele publicatie? Neem dan snel contact op met uitgeverij Binnenhof Projecten om samen met één van onze medewerkers de mogelijkheden door te nemen. De contactgegevens van uitgeverij Binnenhof Projecten kunt u vinden op http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/contact/ De medewerkers van uitgeverij Binnenhof Projecten staan te allen tijde voor u klaar en zien uw aanvraag graag tegemoet!