vrijdag 28 april 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. geeft voor twee opdrachtgevers nieuwe publicaties uit

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website www.nolin-binnenhofprojecten.nl of www.binnenhofprojecten.nl) werkt zoals bekend is voor vele verschillende goede doelen in Nederland. De uitgeverij probeert deze goede doelen te ondersteunen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Deze publicaties maken een wezenlijk onderdeel uit van de marketing mix en dat kunnen de goede doelen goed gebruiken. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit geheel kosteloos doen middels haar SponsorPublicatieConcept.

De uitgeverij werkt sinds haar oprichting voor meerdere stichtingen en verenigingen in Nederland die allen een maatschappelijk belang dienen. Het zijn maatschappelijke belangen zoals mensen die een reumatische aandoening hebben, mensen met een verstandelijke beperking, etc. Deze stichtingen en verenigingen proberen deze maatschappelijke belangen op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken. Dit komt doordat deze goede doelen beperkte financiële middelen hebben en in Nederland zijn er nauwelijks tot geen subsidies beschikbaar ter ondersteuning.

Voor een stichting of vereniging is het van belang om goed te communiceren naar de doelgroep, leden, achterban , sponsoren, etc. en hen goed te informeren over bepaalde zaken. Kortom, het onderhouden van het contact met deze groepen is een belangrijk punt. Tevens kost dit geld, energie en tijd waardoor het een probleem kan zijn voor de stichting of vereniging.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen in Nederland hiermee helpen door hen geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie. Het SponsorPublicatieConcept van de uitgeverij maakt dit allemaal mogelijk. Hierdoor worden de zorgen van een stichting of vereniging weggenomen en is het mogelijk om relaties te onderhouden, sponsoren/donateurs te werven, leden/doelgroep/achterban te informeren, etc.

Het SponsorPublicatieConcept houdt in dat de uitgeverij in opdracht van haar opdrachtgever ondernemers in de betreffende regio mag benaderen en hen mag vragen of zij een keertje mee willen werken aan het mede mogelijk maken van deze publicatie. Als dankzegging krijgen de sympathieke ondernemers die mee willen werken een keurige naamsvermelding in de uitgave.

Één van die vele opdrachtgevers van Binnenhof Projecten is Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. De vereniging is opgericht in 1979 en heeft als doel werkzaam te zijn in het belang van patiënten met reumatische aandoeningen in de ruimste zin van het woord. De vereniging streeft haar doel na door regelmatig bijeenkomsten te houden om de onderlinge contacten tussen leden te bevorderen, het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die het doel van de vereniging bevorderen, voorlichting en informatie te geven door middel van lezingen, literatuur en documentatie op het gebied van reuma, etc.


Uitgeverij Binnenhof Projecten heeft onlangs de nieuwe (leden)brochure voor de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. uitgegeven. Deze publicatie is geheel kosteloos in orde gemaakt en opgestuurd naar Den Haag.
Een andere opdrachtgever is de Stichting Gehandicaptenbelangen Houten. De stichting informeert en behartigt de belangen van de gehandicapte medemens en chronisch zieken in de gemeente Houten. Stichting Gehandicapten Houten zet zich in om de mens met een functiebeperking zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijke- en sociale leven. Binnenhof Projecten heeft ook voor Stichting Gehandicaptenbelangen Houten een nieuwe publicatie (leden)brochure in orde gemaakt. Uiteraard is dit geheel kosteloos en met veel plezier gedaan.


Binnenhof Projecten is trots om zowel Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. als Stichting Gehandicaptenbelangen Houten haar opdrachtgever te mogen noemen en wenst alle betrokkenen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten