maandag 6 maart 2017

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. geeft twee nieuwe publicaties uit voor regionale reumapatiëntenverenigingen in Nederland

De in Hoogezand (Groningen) gevestigde uitgeverij Binnenhof Projecten (zie ook de website https://www.binnenhofprojecten.nl/ of http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/) werkt al jarenlang voor verschillende regionale reumapatiëntenverenigingen in Nederland. Het doel van al deze samenwerkingen is het geheel kosteloos verzorgen van professionele publicaties voor de reumapatiëntenverenigingen wat tevens de opdrachtgevers zijn van de uitgever. Uitgeverij Binnenhof Projecten kan dit mogelijk maken middels haar SponsorPublicatieConcept.

Het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten B.V.
Hoe werkt het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten? Welk belang heeft een stichting of vereniging bij het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten?

De stichtingen en verenigingen in Nederland waar uitgeverij Binnenhof Projecten, haar opdrachtgevers, voor werkt zijn allen goede doelen die een maatschappelijk belang dienen. Dit zo goed als volledig op vrijwillige krachten. U kunt hierbij denken aan maatschappelijke belangen zoals mensen die reumatische aandoeningen hebben, het welzijn van dieren, mensen met een verstandelijke beperking, etc. Deze stichtingen en verenigingen draaien vrijwel geheel op vrijwilligers. Er zijn geen of nauwelijks subsidies beschikbaar voor financiële ondersteuning. Dat beperkt enorm de mogelijkheden van een stichting of vereniging. Om een stichting of vereniging op de lange termijn voort te zetten is het van (essentieel) belang om goed en structureel contact te onderhouden met de achterban/leden, de doelgroep te blijven informeren, sponsoren/donateurs te werven, relaties te onderhouden, etc. Uiteraard kost dit zowel tijd als geld. Beide schaars voor een stichting of vereniging die grotendeels of geheel draait op vrijwilligers en waar financiële middelen beperkt zijn.

Uitgeverij Binnenhof Projecten kan stichtingen en verenigingen in Nederland hiermee helpen middels haar SponsorPublicatieConcept. Door stichtingen en verenigingen in Nederland geheel kosteloos te voorzien van een professionele publicatie kan het contact worden onderhouden met de achterban, kunnen de leden geïnformeerd worden, de doelgroep bereikt worden en kan er gewerft worden voor potentiële/nieuwe sponsoren of donateurs. Kortom, een professionele publicatie is een wezenlijk onderdeel van de marketing mix. De uitgever maakt het voor de stichting of vereniging geheel kosteloos mogelijk en kan dit doen doordat de uitgever in opdracht van de stichting of vereniging (de opdrachtgever) ondernemers in de regio mag benaderen waar de publicatie wordt uitgegeven en mag hen vragen om een keertje te willen ondersteunen. De sympathieke ondernemers die een keertje willen meewerken aan het mede mogelijk maken van de betreffende publicatie krijgen een keurige naamsvermelding in de uitgave. Op deze manier kan de ondernemer haar naam linken aan het betreffende goede doel. Uitgeverij Binnenhof Projecten garandeert haar opdrachtgevers voor de duur van de samenwerking dat de publicaties geheel kosteloos worden uitgegeven. De afspraken betreffende de publicatie worden gezamenlijk afgestemd en vastgelegd in een contract. Deze manier van samenwerken en het werken in opdracht van vele verschillende stichtingen en verenigingen in Nederland heeft voor vele langdurige en prettige samenwerkingen gezorgd.

Nieuwe publicaties (leden)brochures voor Reumapatiëntenverenigingen Roermond en Zoetermeer
Onlangs mocht de studio van uitgeverij Binnenhof Projecten weer de nieuwe kopij/redactionele stukken in ontvangst nemen van opdrachtgevers Reumapatiëntenverenigingen Roermond en Zoetermeer. Na de tot gehele wens van beide Reumapatiëntenverenigingen is de opmaak in orde gemaakt en daarna zijn de drukbestanden met sponsorpagina’s doorgestuurd naar de drukkerij voor productie om vervolgens conform afspraak te worden afgeleverd op het adres van beide opdrachtgevers.

(Leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Roermond e.o.

(Leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
Uitgeverij Binnenhof Projecten is trots om zowel Reumapatiëntenvereniging Roermond als Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer haar opdrachtgever te mogen noemen en wenst alle betrokkenen van beide Reumapatiëntenverenigingen veel leesplezier toe met de nieuwe publicaties!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten